Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

EDWARDSIELLOZA

Definition

Choroba rozedmowa suma kanałowego powodująca gnicie. Podostra ogólnoustrojowa choroba bakteryjna narybku suma kanałowego powodowana przezEdwardsiella tarda, a od 1981 roku nazywanąE. ictaluri. Występowanie choroby ma miejsce, gdy temperatura wody przekracza 300C, a śnięcia w stawach rzadko przekraczają 5%. Duża śmiertelność występuje w obsadach ryb chowanych w większych zagęszczeniach. Chorobie zapobiegają skutecznie systemiczne środki przeciwbakteryjne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician