Search Results

Number of Results: 106

W KSZTAŁCIE PRĄTKA

WACIK/GAZIK

WANIENKA DO OBUWIA

WAPŃ

WAPNICA MOCZOWA

WARGACZE (Ctenolabrus spp.)

WARSTWA PODŚLUZÓWKOWA

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie)

WARTOŚĆ PRODUKCYJNA BIAŁKA

WĄTROBA

WĄTROBIAK

WĄTROBOWY

WAŻONY CZYNNIK RYZYKA

WCZESNE STADIUM LARWY WENIGER

WĘCHOWY

WĘDRÓWKA TARŁOWA

WĘGLAN

WĘGLAN WAPNIA

WĘGLOWODAN

WĘGORZ SZKLISTY

WELIGER/ŻEGLAREK

WELOGENICZNY

WESZ MORSKA

WEWNĄTRZKOMÓRKOWY

WEWNĄTRZMIĘŚNIOWY/DOMIĘŚNIOWY

WEWNĄTRZWYDZIELNICZY

WIĄZANIE AZOTU

WIBRIOZA ZIMNEJ WODY

WIDŁONOGI (Copepoda)

WIECZKO SKRZELOWE

WIELOCUKIER (POLISACHARYD)

WIELOKOMÓRKOWY

WIELOKROTNY DYFUZOR

WIELONIENASYCON/Y/A/E

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA)

WIELOSZCZETY

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA

WIOSENNA WIREMIA KARPI

WIREMIA

WIRION

WIRÓWKA

WIRUS

WIRUS EGTVED

WIRUSOWA POSOCZNICA ŁOSOSIOWATYCH (VHS)

WITAMINA

WITAMINY ROZPUSZCZALNE W TŁUSZCZACH

WITELLOGENEZA

WODA POPRODUKCYJNA (ściek)

WODNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁTKOWEGO

WODOGŁOWIE

WODY SŁONAWE

WORECZEK ŻÓŁTKOWY

WPROWADZANY GATUNEK

WRODZONY

WROTKI (Rotatoria)

WRZĘCHY (rodzaj pasożytniczych robaków)

WRZÓD

WRZÓD (owrzodzenie)

WRZODY ZIMOWE

WRZODZIEJĄCA MARTWICA SKÓRY

WSKAŹNIK BIOAKUMULACJI (WBA)

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI BIAŁKA

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA

WSPÓŁCZYNNIK ODZIEDZICZALNOŚCI

WSPÓŁCZYNNIK POKARMOWY

WSPÓŁCZYNNIK ŚMIERTELNOŚCI

WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY

WSTRZĄS/SZOK

WSTRZĄS/SZOK CIEPLNY

WSTRZYKNIĘCIE

WSZYSTKOŻERN/Y/A/E

WTÓRNE ZAKAŻENIE

WYBICIE, LIKWIDACJA POGŁOWIA

WYBROCZYNA KRWOTOCZNA

WYBUCH (choroby)

WYCIEKANIE

WYCIERANIE RYB

WYDAJNOŚĆ

WYDALAJĄCY AZOT W POSTACI MOCZNIKA

WYDALINY

WYDZIELANIE

WYKORZYSTANIE BIAŁKA

WYLĘG PŁYWAJĄCY

WYLINKA/LINKA

WYMIANA WODY

WYMIENNIKI CIEPŁA

WYPŁYW STRUMIENIOWY

WYROSTKI FILTRACYJNE

WYROSTKI PYLORYCZNE (w. odźwiernikowe)

WYSIĘK

WYSOCE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE (HUFA)

WYSYPKA

WYTRZESZCZ (oczu)

WYTWARZANIE PASZY

WYŁUPIASTOŚĆ OCZU

WZBOGACANIE POKARMU/POŻYWIENIA

WZBOGACANIE W SUBSTANCJE ORGANICZNE

WZBOGACONA WODA MORSKA

WZBUDZANIE TARŁA

WZDĘCIE

WZGÓRZE WZROKOWE

WZROST SOMATYCZNY

WŁAŚCIWOŚCI PIANY

WŁÓKNIAK

WŁÓKNIK/FIBRYNA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

Definition

Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrostu w wyniku monitorowania hodowli okresowej, zwykle przedstawia kolejne cztery główne fazy wzrostu. W fazie zahamowanego wzrostu, tempo wzrostu (tempo wzrostu liczebności komórek lub ich biomasy) jest początkowo minimalne, ale później wzrasta do wartości uzależnionej od utrzymujących się warunków (np. temperatury, koncentracji składników odżywczych itp.). Na długość fazy zahamowanego wzrostu wpływa historia hodowli komórek w inokulum. Na przykład, jeśli wolno dzielące się komórki zostały przeniesione ze środowiska ubogiego w składniki odżywcze do środowiska bogatego w te składniki, które może utrzymywać wyższe tempo wzrostu, występuje zazwyczaj stosunkowo długa faza zahamowanego wzrostu, w czasie której rozwój komórek zostaje przystosowany do nowego środowiska; w tym adaptacyjnym okresie komórki wykazują nierówny wzrost. Później, daje się zaobserwować wzrost na nowym, wyższym poziomie, uwarunkowanym przez większą zawartość składników odżywczych. U kresu fazy zahamowanego wzrostu komórki wchodzą w fazę wzrostu wykładniczego, w którym − w danym organizmie − tempo wzrostu jest zarówno stałe, jak i maksymalne dla określonych warunków wzrostu. W tej fazie występuje wykładnicze zwiększenie liczebności i biomasy komórek; ten rodzaj wzrostu odnosi się do równego wzrostu. W fazie stacjonarnej, tempo wzrostu obniża się, a w końcu osiąga zero. W fazie śmierci liczba zdolnych do życia komórek w hodowli (maksymalna w fazie stacjonarnej) maleje.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician