Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WIGOR/SIŁA MIESZAŃCA

Definition

Heterozja: hodowla osobników o odległym pokrewieństwie może czasami dawać w wyniku zwiększenie tempa wzrostu, poprawę współczynnika wykorzystania pokarmu i procentowej wydajności mięsa oraz innych pożądanych cech.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician