Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA (określana chemicznie)

Definition

Chemiczny miernik jakości białka (CS), lub wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO), tj. pierwszego aminokwasu limitującego. Określa on stosunek zawartości egzogennego aminokwasu ograniczającego w testowanym białku do zawartości tego samego aminokwasu w białku wzorcowym.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician