a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UBÓJ

Definition

Zabijanie zwierząt według obowiązującej technologii i wymogów sanitarnych, celem uzyskania pożądanych produktów. Przed obróbką, ryby mogą być zabijane przy użyciu różnych technik, np.: uderzenia oszałamiającego, śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, zanurzenie w roztworze nasyconym CO2. Odpowiednie użycie tych technik może wpłynąć na poprawę jakości produktu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician