a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MIKROSATELITA

Definition

Krótka (14 - 100 par zasad tworzących DNA) specyficzna sekwencja DNA, która wewnątrz genomu jest powtarzana dwurzędowo. Podobne, nawet krótsze powtarzane sekwencje (1 - 6 par zasad tworzących DNA) zwane są mikrosatelitami. W obu przypadkach, liczba powtórzeń wewnątrz dwurzędu jest inna u różnych osobników, czyniąc je bezcennym narzędziem w identyfikowaniu osobników oraz ustalaniu stopnia pokrewieństwa (rodzicielstwa) pomiędzy osobnikami.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician