a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-MIĘDZYNERKOWY

Definition

Przysadka jest centralnym narządem systemu wewnątrzwydzielniczego i zależy głównie od sprzężenia zwrotnego sygnałów z podwzgórza i innych narządów wytwarzających hormony. Narząd międzynerkowy u ryb produkuje hormony kortykosteroidowe, które wpływają na równowagę wodno-jonową, dostarczają bogatych w energię substancji w sytuacjach stresowych i wpływają na produkcję krwinek a także na ekspresję drugorzędnych cech płciowych u samców.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician