a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UZUPEŁNIENIE/REKRUTACJA

Definition

Termin używany w hodowli mięczaków i skorupiaków, a odnosi się do stopnia, w jakim nastąpiło uzupełnienie (np. osiedlanie się larw małży) populacji młodzieżą w ciągu danego okresu; uzupełnienie eksploatowanego stada gatunku ryb przez nowe pokolenie.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician