a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PĘCHERZ PŁAWNY

Definition

Narząd (pęcherz) u ryb kostnoszkieletowych zawierający gaz, występujący w górnej części jamy brzusznej. Pozwala on różnicować ciężar właściwy ryb tak, by dopasować go do głębokości, na której ryba pływa lub odpoczywa.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician