a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

YERSINIOZA

Definition

Rodzaj bakterii Gram-ujemnej, która wywołuje posocznicę u ryb; Yersinia ruckeri jest czynnikiem przyczynowym choroby "red mouth” (choroba "czerwonej gęby”). Objawy choroby wyrażają się nekrozą i krwotokiem.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician