a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FOSFORANY

Definition

Powszechny składnik nieorganiczny. Fosfor stanowi jeden z najważniejszych składników odżywczych w produkcji pierwotnej i jest zaangażowany w wiele procesów metabolicznych występujących w kwasach nukleinowych, w ATP, ADP i AMP, jak również fosfolipidach błonowych. Postacie fosforu spotykane w wodach naturalnych są podawane jako produkty dysocjacji elektrolitycznej kwasu ortofosforowego (H3PO4) i są potocznie nazywane "fosforanami”.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician