a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

USTALONY PRZEPŁYW (p. stacjonarny)

Definition

Mówi się, że przepływ jest ustalony, jeśli jest on niezmienny w czasie, tj. szybkość przepływu wody jest stała i wszystkie inne wielkości (temperatura, ciśnienie, prędkość) są w czasie niezmienne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician