a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MONOGENICZNY

Definition

(1) Stosowane do właściwości lub cech kontrolowanych przez pojedynczy gen; jednoczynnikowy; porównaj: dwugenowy (cecha uwarunkowana przez dwa geny). (2) Produkujący tylko pokolenie samców lub samic. (3) Wykorzystywany w rozmnażających się bezpłciowo organizmach lub bezpłciowej reprodukcji; monogenizm. (4) Zazwyczaj używany do opisania pasożytów, których pełny cykl życiowy odbywa się całkowicie w obrębie żywiciela jednego gatunku.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician