a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TRIMETOPRIM

Definition

Zwiększanie aktywności sulfonamidów w skuteczności blokowania różnych stadiów metabolizmu kwasu foliowego do innych sulfonamidów. Stosunek sulfonamidu do potentiatora powinien być idealnie oparty na farmakokinetycznym zachowaniu dwóch leków. Jednakże takie dane są niewystarczające dla ryb. Najpowszechniej używanym skutecznym sulfonamidem jest co-trimazine TM [sulfadiazyna:trimetoprim (5:1)]. Innymi aktywnymi sulfonamidami zawierającymi sulfametazyna/trimetoprim (Tribrissen TM), sulfamerazyna/trimetoprim i sulfametazyna/trimetoprim (ROMET TM).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician