a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TYLNY

Definition

Termin anatomiczny stosowany do opisania jednego bieguna układu ciała organizmu; przeciwny biegun jest nazywany przednią częścią ciała; na biegunach występują odpowiednio: otwór gębowy i otwór odbytowy. Istniejący między biegunami układ ciała może być podzielony na okolice: grzbietową, brzuszną i boczne. U kręgowców kręgosłup i pień nerwowy są grzbietowe. U bezkręgowców pień nerwowy jest jednak brzuszny. U ryb położenie anatomiczne okolic jest bardzo widoczne. U niektórych hodowanych gatunków (np. małży dwuskorupowych), ważne jest poprawne stosowanie tych terminów, jak np. przód i tył.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician