a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TLENOWY

Definition

(1) Stan lub proces, gdzie występuje lub wymagany jest tlen gazowy; porównaj: metabolizm. (2) W mikrobiologii: określenie Pasteura odnoszące się do mikroorganizmów, które rozwijają się tylko w obecności tlenu gazowego; te, które rozwijają się bez tlenu, nazywane są anaerobami.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician