a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TOKSYCZNOŚĆ AMONIAKU

Definition

W pewnych koncentracjach amoniak jest toksyczny dla organizmów wodnych. Toksyczność zależy od jego dysocjacji jonowej, na którą wpływają takie parametry jak: pH, temperatura, zasolenie, zawiesina stała i dwutlenek węgla. Jest ona jednym z najważniejszych parametrów jakości wody dla ryb. Poziom, przy którym amoniak jest uważany za toksyczny jest różny dla rozmaitych gatunków ryb.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician