a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PASZA LECZNICZA

Definition

Pasze, do których zostały dodane leki lub antybiotyki, zwykle na miejscu w farmie, ale także produkowane przemysłowo. Pasza lecznicza jest zazwyczaj podawana rybom w formie zabiegu leczniczego a nie profilaktycznie. Na ogół chore ryby mają obniżony apetyt, tak więc diety lecznicze wymagają dodawania do nich atraktantów, aby zachęcić ryby do ich pobierania. W wielu krajach stosowanie pasz leczniczych jest ściśle regulowane.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician