a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TRÓJFOSFORAN ADENOZYNY (ATP)

Definition

ATP jest nukleotydem z 3 grupami fosforanowymi. Po oderwaniu fosforanu od cząsteczki ATP (powstaje wówczas ADP, czyli dwufosforan adeniny) uwalniana jest duża ilość energii. Ta energia może być w komórce wykorzystana do przeprowadzenia pewnych reakcji chemicznych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician