a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NOSICIELSTWO

Definition

Stan zakażenia, w którym wysiłki obronne żywicieli są równoważone zjadliwością patogenów niedających w rezultacie objawów klinicznych choroby. Zmiana w oporności żywiciela na zjadliwość patogenu może wpływać na objawy kliniczne choroby.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician