a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TOKSYCZNOŚĆ

Definition

Względna miara zdolności substancji chemicznej oddziaływania toksycznego, tj. spowodowania śmierci lub szkodliwego działania. Wysoka toksyczność oznacza, że małe ilości są zdolne spowodować śmierć lub zaszkodzić zdrowiu.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician