a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TESTOSTERON (hormon)

Definition

Główny hormon maskulinizujący, który jest produkowany w jądrach kręgowców pod kontrolą hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej. Hormony steroidowe kontrolują cechy płciowe pierwotne i wtórne, a w niektórych wypadkach zachowanie rozrodcze. Prekursor testosteronu − keto-testosteron (androsteron) jest podawany rybom zwykle wraz z dietą celem oddziaływania na wzrost i tempo dojrzewania płciowego (np. u kulbaka czerwonego Sciaenops ocellatus). Obsady tilapii (Tilapia aurea) hoduje się poddając świeżo wylęgnięte larwy działaniu odpowiednika testosteronu – metylo-testosteronu. Procedura ta jest regulowana odpowiednimi przepisami.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician