a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

TEMPERATURA

Definition

Temperatura jest ilościową informacją dotyczącą ciepła. W przyrodzie jedyną skalę temperatury z absolutną podstawą stanowi termodynamiczna skala temperatury Kelvina (TKTS), oparta na zależnościach, które bezpośrednio wypływają z pierwszego i drugiego prawa termodynamiki. Ponieważ niższą granicę TKTS stanowi zero, a według definicji ma ona przebieg liniowy, wymagany jest tylko jeden nie zerowy punkt odniesienia do ustalenia jej nachylenia. Za punkt odniesienia wybrano 00C, ponieważ stanowi on temperaturę równowagi wody pomiędzy fazą ciekłą a stałą w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Zero w skali Celsjusza wynosi 273,150K i każdy dany ºC t odpowiada temperaturze absolutnej T=t+273,15. W akwakulturze, każde użycie temperatury jest wyrażane w stopniach Celsjusza.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician