Search Results

Number of Results: 146

SACHAROZA

SAMICA NOSZĄCA (s."wydająca potomstwo")

SAMOZANIECZYSZCZENIE

SANGWINIKOLOZA

SAPONINA

SAPROLEGNIA

SAPROLEGNIOZA

SATUROMETR

SCHIZONT

SEDYMENTUJĄCA ZAWIESINA

SEGMENTACJA

SELEKCJA MASOWA

SEPTYCZNY/ZAKAŹNY

SERIOLA

SEZONOWOŚĆ

SIARKOWODÓR

SIARKOWODÓR

SIATKA SADZOWA

SIEĆ SKRZELOWA

SIECI BEZWĘZŁOWE

SIEDLISKO (BIOTOP)

SILOS (zbiornik)

SINICE (Cyanopayceae)

SINICE (Cyanophyta)

SKĄPOSZCZETY (Oligochaeta)

SKOLIOZA

SKÓRA WŁAŚCIWA

SKÓRNY

SKORUPIAKI

SKRAWEK HISTOLOGICZNY

SKROBIA

SKRZELA

SKRZELOWY

SKŁADNIK ODŻYWCZY/POKARMOWY

SKŁONNOŚĆ/PREDYSPOZYCJA

ŚLEDZIONA

ŚLEDZIONOWY

ŚLUZ

ŚLUZAK

ŚMIERĆ /ŚNIĘCIE

ŚMIERTELNOŚĆ

SMOLTYFIKACJA

ŚNIĘCIE ZIMOWE

SÓD (Na)

SOLA (Solea solea)

SOLOWIEC (Artemia salina)

SOLOWIEC (Artemia salina)

SOMATOTROPINA

SORTOWAĆ

SORTOWANIE

SORTOWANIE

SPALANIE

SPARID

SPECYFICZNE TEMPO WZROSTU (SGR)

SPECYFICZNOŚĆ GOSPODARZA/ŻYWICIELA

SPEKTROFOTOMETR

SPERMATOFOR

SPERMATOGENEZA

SPLEWKI - TARCZENICE

SPORA (ZARODNIK)

SPOROCYSTA

SPOROWCE (Microsporidia)

SPOROWCE (Sporozoa)

SPORULACJA/ZARODNIKOWANIE

ŚREDNIA SKUTECZNA DAWKA

ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY/DEZYNFEKUJĄCY

ŚRODEK PRZECIWPIERWOTNIACZY

ŚRODEK PRZECIWPOROSTOWY

ŚRODEK UTRWALAJĄCY

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY

ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE

ŚRÓDNERCZE

ŚRODOWISKO/PODŁOŻE

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY

ŚRÓDSKÓRNY/DOSKÓRNY

STABILIZACJA PRÓBKI WODY

STAN CHOROBOWY

STANDARD JAKOŚCI WODY

STANDARDOWA JAKOŚĆ WODY

STANDARDY JAKOŚCI

STATOCYSTA

STAW OSADNIKOWY

STAW SEDYMENTACYJNY (odstojnik)

STAW STABILIZACYJNY

STENOHALINOWY

STENOKSENICZNY

STENOTYPOWY

STEROID

STERYLIZACJA UV

STERYLIZACJA/WYJAŁAWIANIE

STERYLNY/JAŁOWY

STĘŻENIE JONÓW

STĘŻENIE JONU WODOROWEGO

STĘŻENIE POŚMIERTNE

STOLIK PRZEDMIOTOWY MIKROSKOPU

STOPNIO-DZIEŃ

STOSUNEK PŁCI

STR (short tandem repeats)

STRATYFIKACJA TERMICZNA

STREPTOMYCES

STRES

STRES ŚRODOWISKOWY

STRZĘPIELOWATE (Serranidae)

SUBLETALNY

SUBSTANCJE LOTNE

SUBSTANCJE ROZPUSZCZONE

SUCTORIA

SULFAMERAZYNA

SULFAMIDY

SULFONAMIDY

SULFONAMIDY POTENCJONOWANE

SUMOWATE (Siluridae)

SUPRESYJNA KOMÓRKA T

SUROWICA (krwi)

SUROWICA ODPORNOŚCIOWA

SUROWICZY

SWOISTOŚĆ/SPECYFICZNOŚĆ

SYFON

SYMBIOZA

SYNDROM CHOROBY PANCERZA

SYNDROM MIOPATII SERCA

SYNDROM SAMOISTNEJ MARTWICY MIĘŚNIA (IMNS)

SYNDROM ŚMIERCI LINIENIA

SYNTEZA

SYSTEM OTWARTY

SYSTEM PRZEPŁYWOWY

SYSTEM RECYRKULACYJNY

SYSTEM SKARMIANIA

SYSTEM WODY MORSKIEJ

SYSTEM/OBIEG ZAMKNIĘTY

SZCZEP/LINIA

SZCZEPIENIE

SZCZEPIONKA

SZCZEPIONKA BAKTERYJNA

SZCZEPIONKA KAPSUŁKOWANA

SZCZEPIONKA PODJEDNOSTKOWA

SZCZEPIONKA Z OSŁABIONYM ZARAZKIEM

SZKARŁUPIEŃ (Echinoderma)

SZKIELET ZEWNĘTRZNY

SZOK CIŚNIENIOWY

SZOK TERMICZNY

SZTUCZNA WODA MORSKA

SZUMOWINY BIAŁKA

SZYSZYNKA (Corpus pinellae)

SŁÓJ/APARAT WYLĘGOWY

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CRYPTOCOTYLE

Definition

Rodzaj digenetycznych przywr (Trematoda). Stadia metacerkarii są znajdowane u ryb, zwykle występują w oku i dają początek wytrzeszczu oczu, zmętnieniu soczewki i ślepocie.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician