a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MIEDŹ

Definition

Plastyczny czerwonawy metal występujący jako miedź rodzima i piryty miedziowe; stosowany w stopach (mosiądz i brąz). Symbol: Cu; liczba atomowa: 29.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician