a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RYBY KOŚCISTE

Definition

Poddział podgromady promieniopłetwe (Actinopterygii), klasa ryby kostne (Osteichthyes) (ponad 28 000 gatunków), obejmuje 4 podklasy; szkielet wewnętrzny zawiera tkankę kostną; operculum jest oparte na drugim łuku gnykowym; promienie płetw grzbietowej i odbytowej opierają się o promienie podstawowe płetwy; do tego rzędu należy większość hodowanych gatunków ryb.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician