a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RODZINA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Salmonidae)

Definition

Stosunkowo prymitywna rodzina ryb kostnoszkieletowych (Protocanthopterygii) z niejasnym pokrewieństwem z innymi rodzinami (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) wewnątrz rzędu Salmoniformes. Większość gatunków posiada płetwę tłuszczową. Są to ryby otwartopęcherzowe z łuskami cykloidalnymi. Większość łososiowatych stanowią ryby anadromiczne z dobrze rozwiniętym instynktem umożliwiającym powrót do miejsca urodzenia; niektóre gatunki tworzą śródlądowe populacje (np. troć jeziorowa, S. trutta m. lacustris)

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician