a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RNA STARTEROWE ( primer, starter)

Definition

Krótka (zwykle około 20 nukleotydów) pojedynczołańcuchowa cząsteczka DNA lub RNA; polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem enzymu prymazy. Przy udziale polimerazy DNA i z zachowaniem komplementarności, do RNA starterowego dobudowywane są, dezoksyrybonukleotydy. Jednorazowe skrzyżowanie RNA starterowego z obiektem docelowym, wykorzystywane jest do inicjowania syntezy DNA lub RNA polimerazy, używając reszty obiektu jako matrycy. Pozwala to na produkcję komplementarnych DNA i RNA.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician