a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY (PCR)

Definition

Reakcja łańcuchowa polimerazy; metoda wykładniczego zwiększenia swoistych segmentów DNA, używając starterów i stabilnego termicznie DNA polimerazy. Technika ta może być połączona z odwróconą transkrypcją swoistego RNA (RT-PCR), wytwarzającego wzmocniony podwójny łańcuch DNA, który uzupełnia docelowe RNA. W niektórych przypadkach możliwe jest tą techniką wykrycie i zidentyfikowanie pojedynczej docelowej cząsteczki DNA. Metoda PCR umożliwia badania przesiewowe poszczególnych osobników na występowanie lub brak częstych mutacji w genach powodujących wiele chorób a także wykrywanie różnego rodzaju wirusów , w tym wirusa KHV.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician