a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ROZPUSZCZONY WĘGIEL ORGANICZNY (RWO)

Definition

Miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l. Patrz także ROZPUSZCZONA MATERIA ORGANICZNA (RMO).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician