a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RWO

Definition

Rozpuszczony węgiel organiczny: miara rozpuszczonego ładunku węgla w danej objętości wody. Zazwyczaj wyrażana w mg C/l.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician