a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REAKCJA ALERGICZNA/UCZULENIOWA

Definition

Nabyta (wzbudzona) wrażliwość, przy której podatny osobnik reaguje na alergen (antygen) z wyraźnymi zmianami w odczynowości odpornościowej. Reakcje alergiczne mogą być dodatkowo podzielone na: bakteryjne, kontaktowe, opóźnione, po lekarstwach, natychmiastowe, utajone lub wieloczynnikowe.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician