a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODPADKI/ODPADY

Definition

Termin ten jest używany do opisywania każdego typu niepotrzebnego materiału. W akwakulturze odnosi się to zwykle do wody poprodukcyjnej, która wypływa z urządzeń hodowlanych gospodarstwa.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician