a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RYBA PŁASKA

Definition

Nazwa stosowana głównie w odniesieniu do ryb należących do rodzaju Pleuronectiformes charakteryzujących się symetrią dwuboczną, symetrycznymi larwami, które przechodzą znaczne przeobrażenia morfologiczne głowy i szkieletu w czasie metamorfozy. Najpowszechniej występującymi gatunkami europejskimi są: turbot (Scophthalmus maximus), gładzica (Pleuronectes platessa), zimnica (Limanda limanda), halibut (Hippoglossus hippoglossus) i sola (Solea solea). W Europie są hodowane turbot i halibut, podczas gdy inne gatunki ryb płaskich są hodowane w Azji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician