a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RYBY ŁOSOSIOWATE

Definition

Powszechny umowny termin stosowany do ryb z rodziny łososiowatych, które obejmują rodzaje: Salmo, Oncorhynchus iSalvelinus. Są one rodzime dla półkuli północnej. Wszystkie rozradzają się w wodzie słodkiej; większość gatunków stanowią ryby w pełni lub częściowo anadromiczne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician