a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RYBY ZAMKNIĘTOPĘCHERZOWE

Definition

Dotyczy ryb kostnoszkieletowych bez otwartego połączenia między pęcherzem pławnym a przednią częścią jelita. Przewód powietrzny jest zamknięty lub zdegradowany. Większość ryb kostnoszkieletowych należy do tej grupy.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician