a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CHRZĄSTKA

Definition

Tkanka szkieletowa kręgowców, składająca się z okrągłych komórek rozproszonych w elastycznym polisacharydzie zawierającym substancję międzykomórkową z licznymi włóknami kolagenowymi.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician