Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

KRABY

Definition

Powszechna, niespecyficzna nazwa używana potocznie w stosunku do Brachyura, skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda), żyjących głównie w morzu. Wiele gatunków skorupiaków dziesięcionogich jest ważnych gospodarczo, np. roczna produkcja kraba wełnistorękiego (Eriochei sinensis) wynosi 100 000 t.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician