Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO (PPN)

Definition

Produkcja nowej materii organicznej przez autotrofy, jak np. fotosyntetyzujące glony. Jest to najczęściej pierwsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ogólna ilość materii organicznej produkowanej w jednostce czasu przez osobnika, populację, powierzchnię lub objętość wody jest nazywana produkcją pierwotną brutto. Kiedy równocześnie odejmujemy od produkcji pierwotnej brutto ubytki materii organicznej zachodzące w wyniku katabolizmu (np. oddychania), uzyskujemy wielkość nazywaną produkcją pierwotną netto. Dla fotosyntetyzujących glonów produkcja pierwotna brutto i netto są oceniane metodą jasnej i ciemnej butelki.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician