Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA WINKLERA

Definition

Metoda określania zawartości tlenu przez miareczkowanie. W podstawowej procedurze Winklera do próbki wody dodawany jest siarczan manganowy, jodek potasowy i wodorotlenek sodowy. W warunkach wysokiej alkaliczności jon manganowy jest utleniany tlenem cząsteczkowym do dwutlenku manganowego, brązowego osadu. Następnie, do próbki dodawany jest kwas siarkowy w celu rozpuszczenia osadu i wytworzenia środowiska kwaśnego, aby utlenić jodek przez dwutlenek manganowy do jodu. Ilość uwolnionego J2 jest proporcjonalna do ilości O2 pierwotnie występującego. Ilość J2 jest określana przez miareczkowanie normalnym tiosiarczanem sodowym. Dla określenia punktu końcowego miareczkowania stosowany jest wskaźnik skrobiowy.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician