Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODSTOJNIK (osadnik)

Definition

Zbiornik (staw), w którym cząstki stałe zawiesiny są usuwane z ścieków i wód poprodukcyjnych w procesie sedymentacji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician