Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OZON

Definition

Swoisty, cząsteczkowy (alotropowy) stan tlenu. Cząsteczka ozonu zawiera trzy atomy tlenu (masa cząsteczkowa 48,0 g/mol). Ze znanych utleniaczy ozon jest czterokrotnie silniejszym środkiem (lepsze są tylko F2, F2O i O•) i przypuszcza się, że posiada mechanizm utleniania zbliżony do następującej reakcji: O3 -> O2 + O•, gdzie powstający tlen wywołuje wysokoenergetyczne utlenianie przez reakcję wolnych rodników. Rozpad ozonu w roztworach wodnych następuje przez krótkotrwałe rodniki. Tempo rozpadu zależy od składu i właściwości roztworu, w szczególności obciążenia organicznego, wartości pH i temperatury. Dlatego w wodzie morskiej, gdzie wartości pH są zazwyczaj wyższe niż w wodzie słodkiej, rozpad ozonu jest szybszy.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician