Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NITRYFIKACJA

Definition

Bakteryjne utlenianie amoniaku i azotu organicznego do stabilnych soli (azotany), zwykle przez bakterie Nitrosomonas i Nitrobacter sp. Amoniak jest utleniany w dwuetapowym procesie do azotanu: najpierw amoniak zostaje przekształcony przez Nitrosomonas w azotyn, następnie azotyn przez Nitrobacter w azotan. Ten drugi etap jest nazywany nitrowaniem.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician