a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODZIEDZICZALNOŚĆ

Definition

(1) Zdolność bycia odziedziczonym. (2) Ta część zmienności fenotypowej, która jest ugruntowana genetycznie, wyrażana jest zwykle jako stosunek wariancji genetycznej do wariancji fenotypowej.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician