a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OKRZEMKI

Definition

Jednokomórkowe glony należące do klasy Bacillariophyceae (Diatomeae) obejmującej grupę około 6000 gatunków z bardzo charakterystycznymi szkieletami krzemionkowymi (wieczka i denka). Morfologicznie bardzo zróżnicowane; są wszechobecnymi organizmami fitoplanktonowymi, przyczyniając się znacząco do wielkości produkcji pierwotnej oceanów. Należące do Pennales są głównie dennymi gatunkami słodkowodnymi.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician