a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ODKAŻANIE/DEZYNFEKCJA

Definition

Niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, czynników, toksyn lub przenosicieli chorób. Dezynfekcja jest ograniczona obecnością rozpuszczonego i złożonego z cząsteczek węgla organicznego. Terminu tego nie należy mylić ze sterylizacją.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician