a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OKRES KARENCJI

Definition

Czas pomiędzy końcem leczenia farmakologicznego a ubojem, który musi być przestrzegany, ażeby pozostałości leków mogły osiągnąć poziomy, które nie przedstawiają ryzyka dla konsumentów. Okres ten jest związany z natężeniem przemiany materii. Dla organizmów stałocieplnych okresy karencyjne są ustalane w dniach. Dla zmiennocieplnych (należą tu prawie wszystkie gatunki z akwakultury) okresy karencji będą podawane w stopniodniach, uwzględniając zależność przemiany materii od temperatury. Syn. okres karencji.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician