a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OSIEDLANIE SIĘ

Definition

Proces, w wyniku którego larwy mięczaków (weliger) kończą stadium aktywnego poruszania się i rozpoczynają osiadłe stadium życia w wyniku przytwierdzenia się do odpowiedniego podłoża. Osiedlanie się larw charakteryzuje się zastępowaniem velum przez skrzela i reorganizacją wszystkich narządów.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician