a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OBJAW/SYMPTOM

Definition

Każde ujawnienie się choroby, jak np. odchylenie w budowie od normy, fizjologii lub zachowaniu się, które zostało zauważone przez obserwatora.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician