a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NARZĄD ZMYSŁU

Definition

W fizjologii: odnosi się do każdego narządu odbierającego bodźce, które wywołują doznania; przenoszący pewne formy energii do impulsów nerwowych, które są percypowane jako specjalne doznania. Obejmują one narządy: wzrokowy, węchowy i przedsionkowo-oczny, z których każdy charakteryzuje się bardzo wyspecjalizowanymi neuroreceptorami.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician